سرشعله صنعتی - Kovea - KT-2603

موجود نیست

<div class="TabPanel clearfix"> <div class="TabItem" id="tabs-1"> <span dir="RTL">دارای شعله ی متراکم کم یا زیاد به منظور آشپزی . دمای شعله بالای  آن ، به بیش از </span>°C<span dir="RTL"> 1300 می رسد که می توانید از آن بهره های زیادی ببرید و یا با شعله ی غیر متمرکز آن به آشپزی بپردازید . این سر شعله سیستم ضد حریق و دکمه ی قفل ایمنی نیز دارد . این سیستم ضد حریق با عبور گاز بخار داغ از لوله ی مشعل موجب عملکرد بالای دستگاه می شود به شما امکان استفاده ی سریع و بدون نیاز به پیش گرمایش را می دهد . </span> </div> <div class="TabItem" id="tabs-2"> ·        سوخت : بوتان<br/> ·        مصرف :  <span dir="LTR">106 g/h</span><br/> ·        دکمه ی احتراق<br/> ·        گردش 360 درجه<br/> </div> </div>


نظرتان را با دیگران به اشتراک بگذارید!  

با نظر دادن میتوانید دیگران را از استفاده این محصول بهره‌مند سازید!