سرشعله صنعتی - Kovea - KT-2211

موجود نیست

<div class="TabPanel clearfix"> <div class="TabItem" id="tabs-1"> استفاده ی آسان با دکمه ی احتراق ، طراحی ورودی مشعل فوق العاده و یک آداپتور در راستای اتصال آسان گاز . مورد استفاده در امور متنوع با شعله ی قابل تنظیم .<br/> </div> <div class="TabItem" id="tabs-2"> ·        سوخت : بوتان<br/> ·        مصرف : <span dir="LTR">80 g/h (960 kcal /3,811 BTU / 1.10 kW)</span><br/> ·        دکمه ی احتراق<br/>  <br/> </div> </div>


نظرتان را با دیگران به اشتراک بگذارید!  

با نظر دادن میتوانید دیگران را از استفاده این محصول بهره‌مند سازید!