Kovea - 450 gr

موجود نیست

<div class="TabPanel clearfix"> <div class="TabItem" id="tabs-1"> <p class="wysiwyg-content" oldblock="block" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; background-color: rgb(255, 255, 255);"> <font size="3">ترکیب : بوتان + پروپان</font></p> <p class="wysiwyg-content" oldblock="block" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; background-color: rgb(255, 255, 255);"> <font size="3">وزن گاز : 450 گرمی</font></p> <p class="wysiwyg-content" oldblock="block" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; background-color: rgb(255, 255, 255);"> <font size="3">وزن کل : 660 گرم<br/> ساخت کشور کره <br/> دمای مناسب برای استفاده : -23 تا 35 درجه سانتی گراد</font></p> </div> <div class="TabItem" id="tabs-2"> </div> </div>


نظرتان را با دیگران به اشتراک بگذارید!  

با نظر دادن میتوانید دیگران را از استفاده این محصول بهره‌مند سازید!