قرقره پتزل - Petzl - FIXE- مشکی

موجود نیست

<div class="TabPanel clearfix"> <div class="TabItem" id="tabs-1"> قرقره با صفحات جانبی ثابت<br/> قرقره <span dir="LTR">FIXE </span> سبک و جمع و جور بوده و به سرعت بر روی طناب قابل نصب است. این قرقره تعادل خوبی بین وزن و قدرت برقرار می کند.<br/>  <br/> مشخصات:<br/> -          مواد سازنده: صفحات جانبی آلومینیومی، چرخ قرقره آلومینیومی<br/> -          تأییدیه: <span dir="LTR">CE EN 12278, UIAA</span><br/>  <br/> مراجع:<br/>  <br/> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width: 191px; text-align: center;"> References</td> <td style="width: 160px; text-align: center;"> P05SO</td> </tr> <tr> <td style="width: 191px; height: 20px; text-align: center;"> Weight</td> <td style="width: 160px; height: 20px; text-align: center;"> 90 g</td> </tr> <tr> <td style="width: 191px; height: 20px; text-align: center;"> Min. rope diameter</td> <td style="width: 160px; height: 20px; text-align: center;"> 7 mm</td> </tr> <tr> <td style="width: 191px; height: 20px; text-align: center;"> Max. rope diameter</td> <td style="width: 160px; height: 20px; text-align: center;"> 13 mm</td> </tr> <tr> <td style="width: 191px; height: 20px; text-align: center;"> Sheave type</td> <td style="width: 160px; height: 20px; text-align: center;"> self-lubricating bushings</td> </tr> <tr> <td style="width: 191px; height: 20px; text-align: center;"> Sheave diameter</td> <td style="width: 160px; height: 20px; text-align: center;"> 21 mm</td> </tr> <tr> <td style="width: 191px; height: 20px; text-align: center;"> Efficiency</td> <td style="width: 160px; height: 20px; text-align: center;"> 71 %</td> </tr> <tr> <td style="width: 191px; height: 20px; text-align: center;"> Working load</td> <td style="width: 160px; height: 20px; text-align: center;"> 5 kN</td> </tr> <tr> <td style="width: 191px; height: 20px; text-align: center;"> Working load</td> <td style="width: 160px; height: 20px; text-align: center;"> on one rope strand: 2.5 kN</td> </tr> <tr> <td style="width: 191px; height: 20px; text-align: center;"> Breaking strength</td> <td style="width: 160px; height: 20px; text-align: center;"> 23 kN</td> </tr> </tbody> </table> <br/> </div> <div class="TabItem" id="tabs-2"> - قرقره سبک و جمع و جور.<br/> -طراحی شده برای سیستم های کششی و شناوری.<br/> - صفحات جانبی ثابت اجازه نصب سریع و یا جفت شدن با گیره طناب را می دهد.<br/> -چرخ قرقره به منظور کارایی بالاتر بر روی بوش های خود روان کننده نصب شده است.<br/> </div> </div>


نظرتان را با دیگران به اشتراک بگذارید!  

با نظر دادن میتوانید دیگران را از استفاده این محصول بهره‌مند سازید!