قرقره بلبرینگی دوتایی پتزل - Petzl - TANDEM SPEED

موجود نیست

<div class="TabPanel clearfix"> <div class="TabItem" id="tabs-1"> قرقره دوبل کارا برای جا به جا شدن در طول طناب ها یا کابل ها<br/>  <br/> <span dir="LTR">TANDEM SPEED</span> سریع ترین قرقره قابل حمل است. این محصول به طور خاص برای تراورس های <span dir="LTR">Tyrolean </span> با زاویه کم طراحی شده است.<br/>  <br/> مشخصات:<br/> -          تأییدیه: <span dir="LTR">CE EN 12278, UIAA</span><br/>  <br/> مراجع:<br/>  <br/> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width: 191px; text-align: center;"> References</td> <td style="width: 160px; text-align: center;"> P21 SPE</td> </tr> <tr> <td style="width: 191px; height: 20px; text-align: center;"> Weight</td> <td style="width: 160px; height: 20px; text-align: center;"> 270 g</td> </tr> <tr> <td style="width: 191px; height: 20px; text-align: center;"> Max. rope diameter</td> <td style="width: 160px; height: 20px; text-align: center;"> 13 mm</td> </tr> <tr> <td style="width: 191px; height: 20px; text-align: center;"> Max. cable diameter</td> <td style="width: 160px; height: 20px; text-align: center;"> 12 mm</td> </tr> <tr> <td style="width: 191px; height: 20px; text-align: center;"> Sheave type</td> <td style="width: 160px; height: 20px; text-align: center;"> sealed ball bearings</td> </tr> <tr> <td style="width: 191px; height: 20px; text-align: center;"> Sheave diameter</td> <td style="width: 160px; height: 20px; text-align: center;"> 27,5 mm</td> </tr> <tr> <td style="width: 191px; height: 20px; text-align: center;"> Efficiency</td> <td style="width: 160px; height: 20px; text-align: center;"> 95 %</td> </tr> <tr> <td style="width: 191px; height: 20px; text-align: center;"> Working load</td> <td style="width: 160px; height: 20px; text-align: center;"> 10 kN</td> </tr> <tr> <td style="width: 191px; height: 20px; text-align: center;"> Breaking strength</td> <td style="width: 160px; height: 20px; text-align: center;"> 24 kN</td> </tr> </tbody> </table> <br/> </div> <div class="TabItem" id="tabs-2"> - چرخ قرقره ساخته شده از فولاد ضد زنگ به منظور دوام بالا<br/> - چرخ قرقره با قطر زیاد قرار گرفته بر روی بولبرینگ های مهرموم شده برای سرعت پایدار، مستقل از وزن شخص، دما یا رطوبت.<br/> - تا 3 کارابین را می پذیرد، به منظور سادگی در استفاده.<br/> -ماکزیمم سرعت مجاز: 20 متر بر ثانیه<br/> </div> </div>


نظرتان را با دیگران به اشتراک بگذارید!  

با نظر دادن میتوانید دیگران را از استفاده این محصول بهره‌مند سازید!