سرشعله صنعتی - Kovea - KT-2211
  • 
		سرشعله صنعتی - Kovea - KT-2211

سرشعله صنعتی - Kovea - KT-2211

بدون قیمت

استفاده ی آسان با دکمه ی احتراق ، طراحی ورودی مشعل فوق العاده و یک آداپتور در راستای اتصال آسان گاز . مورد استفاده در امور متنوع با شعله ی قابل تنظیم .
·        سوخت : بوتان
·        مصرف : 80 g/h (960 kcal /3,811 BTU / 1.10 kW)
·        دکمه ی احتراق
 

این محصول موجود نمی باشد

product

None


 نظر

محصول ارسال شده با سفارش شما مغایرت داشت، شما باید از طریق!