سرشعله صنعتی - Kovea - KT-2108
  • 
		سرشعله صنعتی - Kovea - KT-2108

سرشعله صنعتی - Kovea - KT-2108

بدون قیمت

قدرت بالای شعله ی متمرکز . سری قابل تنظیم در راستای غلظت شعله . کاربردهای متنوع و زیاد .
·        سوخت : بوتان
·        مصرف : 234 g/h (2,808 kcal /11,148 BTU / 3.26 kW)
·        دکمه ی احتراق

این محصول موجود نمی باشد

product

None


 نظر

محصول ارسال شده با سفارش شما مغایرت داشت، شما باید از طریق!